OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD „KOTWICA” w 2017 r.


LP

DOTYCZY

KWOTA

TERMIN ZAPŁATY

PODSTAWA

1

Wpisowe

200,-


przy nabyciu działki

Uchwała Nr 4/JII/2012

O.Z. PZD w Sz-nie

2

Podwyższona opłata ogrodowa

1 500,-

przy nabyciu działki

Uchwała Nr 25/2016

Zarządu ROD „Kotwica”


3

Podłączenie do sieci energetycznej


Podłączenie do sieci energetycznej

350,-500,-

pierwsze podłączenie do sieci elektr. dla członka ROD „Kotwica”,


dla pozostałych


Uchwała Nr 33/2012

Zarządu ROD „Kotwica”

4

Składka członkowska (roczna)

6,- zł


30.06.2017

Uchwała Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r.

5

Opłata ogrodowa od m2 powierzchni użytkowanej działki,

0,60


30.06.2017

Uchwała Nr 4/NWZW/2017

czł. PZD w ROD „Kotwica”

6

Wywóz śmieci

75,-


30.06.2017

Uchwała Nr 7//NWZW/2017

czł. PZD w ROD „Kotwica”

7

Ponowne włączenie do sieci en. el. z winy działkowca

10

płatne każdorazowo w kasie za ponowne podłączenie

Uchwała Nr 6/NWZW/2017

czł. PZD w ROD „Kotwica”


8

Odłączenie od sieci energetycznej z powodu braku aktualizacji liczników energii. elektr.

Dotyczy wykazu numerów działek ujętych na liście na tablicy ogłoszeń


50,-


ponowne podłączenie energii elektrycznej


Uchwała Nr 6/NWZW/2017

czł. PZD w ROD „Kotwica

9

Opłatę ogrodową energetyczną


21,-

przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu do 30.06.2017r.

Uchwała Nr 5/NWZW/2017

czł. PZD w ROD „Kotwica”

10

NWZW uchwaliło, że w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada w 1 i 3 piątek miesiąca w godzinach od 800 - 1900 będzie dniem otwarcia bramy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wjazd na teren należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z Głównym Gospodarzem Ogrodu lub Gospodarzem Rejonu.

Należności należy wpłacić do kasy ROD „Kotwica” lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Wolin – filia w Świnoujściu Nr konta 04 9393 0000 0014 6492 2000 0010


W ROD „KOTWICA” w 2017 r. K A S A C Z Y N N A


1.Styczeń, Luty, Marzec w każdy trzeci poniedziałek od 16.00 do 17.00.

2. Kwiecień , maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień w każdy poniedziałek od 16.00 do 18.00.


3. Październik, listopad i grudzień od 16.00 do 17.00. w każdy trzeci poniedziałek.