LP

DOTYCZY

KWOTA

TERMIN ZAPŁATY

PODSTAWA

1

Wpisowe

200,-

 

 przy nabyciu działki

Uchwała Nr 4/JII/2012

O.Z. PZD  w Sz-nie

2

Podwyższona opłata ogrodowa

1 900,-

przy nabyciu działki

Uchwała Nr  20/2018

Zarządu ROD „Kotwica”

 

3

Podłączenie do sieci energetycznej

 

Podłączenie do sieci energetycznej

350,-

 

500,-

pierwsze podłączenie do sieci  elektr. dla członka ROD „Kotwica”,

dla pozostałych

 

Uchwała Nr  33/2012

Zarządu ROD „Kotwica”

 

4

 

Składka członkowska (roczna)

 

6,- zł

 

 

30.06.2018

Uchwała Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r.

5

Opłata ogrodowa od m2  powierzchni użytkowanej działki,

0,67

 

30.06.2018

Uchwała  Nr 3/WZS/2018

czł. PZD w  ROD „Kotwica”

6

Wywóz śmieci

90,-

 

30.06.2018

Uchwała  Nr  3/WZS/2018czł. PZD w  ROD „Kotwica”

7

Ponowne włączenie do sieci en. el. z winy działkowca 

Według rzeczywiście poniesionych kosztów

Uchwała  Nr  4/WZS/2018czł. PZD w ROD „Kotwica”

 

8

Odłączenie od sieci energetycznej z powodu braku aktualizacji liczników energii. elektr.Dotyczy wykazu numerów działek ujętych na liście na tablicy ogłoszeń

 

 

 ponowne podłączenie energii elektrycznej

Według rzeczywiście poniesionych kosztów

 Uchwała  Nr 4/WZS/2018

czł. PZD w ROD „Kotwica

 

9

 

Opłatę ogrodową energetyczną

 

 

0,-

W związku z nadwyżką z lat ubiegłych  odstępuje się  w roku 2018 od pobierania opłaty ogrodowej energetycznej przeznaczonej na pokrycie strat powstających  w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.              

Uchwała  Nr 3/WZS/2018

czł. PZD w ROD „Kotwica”

 

10

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie obróbki blacharskiej – opierzenie dachu i rynien 

 

10,-

 

30.06.2018

 Uchwała Nr  5/WZS/2018

czł. PZD w ROD „Kotwica”

12

WZS ROD „KOTWICA”  uchwaliło, że w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada w 1 i 3  piątek  miesiąca w godzinach od  800  -  2000  będzie dniem otwarcia bramy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wjazd na teren  należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z Głównym Gospodarzem Ogrodu lub Gospodarzem Rejonu.

Należności należy wpłacić do kasy ROD „Kotwica”  lub na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy Wolin – filia w Świnoujściu Nr konta 04 9393 0000 0014 6492 2000 0010