pop up description layer

Jerzy BARCZAK
Prezes Zarządu ROD "Kotwica"


Marian NOWAK
Wiceprezes Zarządu ROD "Kotwica", oraz Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

Aleksandra NAMYŚLAK
Sekretarz Zarządu ROD "Kotwica"

Marzena KAŹMIERCZAK

Stanisław WOLSKI

Marcin TRZCIŃSKI

Marcin FORNAL


Organa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica”

w Świnoujściu powołane na kadencję 2015-2019
uchwałą Walnego Zebrania w dniu 10.04.2015 r.